Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1.

 

BIP

1% podatku

ZARZĄD STO

 

 PREZES: 

Roman Chrobak

 

WICEPREZES:

Jacek Piątkowski

 

SEKRETARZ:

Małgorzata Teresińska

 

SKARBNIK:

Ewa Okoniewska

 

CZŁONEK:

Kamila Czekaj

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Rafał Rusek

Krzysztof Kot

Paweł Jamski

 

Członkowie STO


 OGŁOSZENIE O WYBORZE DYREKTORA http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png 

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 188

Organ prowadzący
Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1
oraz Społeczne Gimnazjum Nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Brzeźnicka 59
42-200 Częstochowa
 
Nr konta: ING Bank Śląski
29 1050 1142 1000 0022 0141 8759

adres e-mail: zarzad@dobraszkola.edu.pl
  
Zarząd Samodzielnego Koła STO nr 188 w Częstochowie pragnie poinformować Szanownych Rodziców, że powyższa skrzynka ma na celu usprawnienie kontaktów z członkami społeczności szkolnej.
Możecie w niej Państwo zgłaszać swoje pytania i uwagi, których rozpatrywanie leży w kompetencjach członków Zarządu.
Skrzynka będzie przeglądana nie rzadziej niż raz w tygodniu,
a zawarte w niej informacje omawiane na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
Rozpatrywane będą jedynie podpisane listy.

Dane rejestrowe STO K.T. Nr 188

Dane podmiotu:
Nazwa: SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 188 W CZĘSTOCHOWIE.
Rodzaj organizacji: STOWARZYSZENIE.
Siedziba: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CZĘSTOCHOWA, gmina M. CZĘSTOCHOWA, miejsc. CZĘSTOCHOWA.
Adres: ul. BRZEŹNICKA, nr 59, miejsc. CZĘSTOCHOWA, kod 42-200, poczta CZĘSTOCHOWA, kraj POLSKA.
NIP: 9491538793
KRS: 0000096615
Oznaczenie sądu rejestrowego: SAD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK