Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1. Społeczne Gimnazjum nr 1

 

BIP

1% podatku

KADRA NAUCZYCIELI

 

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 STO

mgr Marta Czarnecka - Gomoluch

 

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 1 STO

mgr Katarzyna Pelc

 

mgr Grzegorz Basiński- historia- gimnazjum, wos, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Bogusławska  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3B

mgr Ewa Ćwiklińska - geografia klasa I gimnazjum

mgr Marta Czarnecka-Gomoluch - matematyka

mgr Dorota Hibner – język angielski, wychowawca klasy 6A

mgr Monika Jamska- pedagog szkolny, logopeda

mgr Piotr Lenartowski - wychowanie fizyczne- gimnazjum,  nauczyciel wspomagający

mgr Elżbieta Kałwińska - geografia klasy II i III gimnazjum

s. mgr inż. Wiesława Kaszowska – religia

mgr Iwona Kokot – Ujma  – informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowawca klasy I gim

mgr Monika Kot – język polski, wychowawca klasy 6 B

dr Urszula Kotlarczyk – fizyka, informatyka, zajęcia przyrodnicze

mgr Agnieszka Malec - Musialska - plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Izabela Markowska – muzyka, wychowawca świetlicy

mgr Paweł Nowak  – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 5

mgr Patrycja Opara– wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Pelc – język angielski, wychowawca klasy IIIB G

mgr Maria Piątkowska– biologia, chemia, przyroda, wychowawca klasy IIG

mgr Barbara Pietrowicz- matematyka, wychowawca klasy 4

mgr  Marta Pietrzyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a

mgr Preficz Agnieszka – język polski, wychowawca klasy IIIAG

mgr Maria Radomska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2b

mgr  Karolina Sawczuk – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1

mgr  Małgorzata Kawa – język niemiecki

mgr Ewa Stolarczyk - historia - szkoła podstawowa

mgr  Justyna  Szamałek  – język niemiecki

mgr  Agata  Szczecińska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3a

mgr IrenaTanasijczuk  – język angielski

mgr Ewa Teperska - etyka

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK