Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1. Społeczne Gimnazjum nr 1

 

BIP

1% podatku

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_532/angnie.gif

2017-07-16

SPOŁECZNA - JĘZYKOWA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. Poz. 703), nauka języka nowożytnego rozpocznie się w klasie szkoły podstawowej. W klasach I-III wymiar tych zajęć wynosi 2 godziny tygodniowo w każdej klasie, a w Społecznej 5 godzin i zajęcia dodatkowe z języka obcego. W klasach IV-VIII przewidziano 3 godziny tygodniowo zajęć z wybranego języka obcego. Tymczasem w Społecznej 5 godzin języka angielskiego ( w tym konwersacje) oraz dodatkowo język niemiecki i konwersacje.  

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_531/914.jpg

2017-06-30

WYDARZENIA SZKOLNE W ROKU 2016/2017

Wyjątkowo w tym roku nie mielibyśmy problemu z wyborem najciekawszego wydarzenia roku. Z budową boiska przegrały nawet takie arcyciekawe wydarzenia jak wycieczka do Rzymu, liczne konkursy incicjowane przez nasza szkołę, uroczystości szkolne i miejskie takie jak Społeczna-ART. Zapraszamy do podsumowania wszystkich wydarzeń w zakładce SZKOŁA > WYDARZENIA 2016/2017.

 

http://dobraszkola.edu.pl/page/166/wydarzenia-20162017

 

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK