Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1. Społeczne Gimnazjum nr 1

 

BIP

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_445/ogloszenie.jpg

2016-08-29

Uwaga! Zapraszamy na wycieczkę!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej na integracyjną wycieczkę do Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. Już w piątek, 2 września  własnoręcznie zmielicie ziarno na mąkę, upieczecie pyszną pizzę, wykonacie eko- zabawkę i zobaczycie jak produkuje się lizaki. Wyjedziemy ze szkoły o godz. 8.50, wrócimy około 15.30. Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze i zabraniu niegazowanego picia. Opłatę (65 zł) przekazujecie swoim wychowawczyniom, więcej informacji o tym ciekawym miejscu znajdziecie na stronie www.muzeumzarki.pl.
Organizator E. Bogusławska

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_444/ogloszenie.jpg

2016-08-23

Ogłoszenie

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2016/2017

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2016/2017 wynosi 43 zł.

X Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO zdecydował o wprowadzeniu nowych zasad ustalania wysokości i płatności składki członkowskiej. Poczynając od dnia 1 września 2013 r. składkę członkowską należy opłacać za rok obrotowy, a nie rok kalendarzowy.

W myśl ww. uchwały roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2016 r. wyniosło 4244,58 zł (Dz.Urz. GUS 2016 r., poz. 28), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 43 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka została zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_442/ogloszenie.jpg

2016-08-18

OGŁOSZENIE O WYBORZE DYREKTORA

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu SKT STO Nr 188 w Częstochowie informuję, iż w dniu 22 czerwca 2016 r. Komisja Konkursowa w sprawie wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie dokonała wyboru Pani Marty Czarneckiej-Gomoluch na funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie. Z dniem 23 czerwca b.r. Pani Marta Czarnecka-Gomoluch objęła oficjalnie stanowisko Dyrektora naszego Zespołu Szkół.
W imieniu Zarządu składam Pani Dyrektor serdeczne gratulacje, dziękuję za dotychczasową postawę i ciężką pracę na rzecz Szkoły oraz życzę samych sukcesów na przyszłość.

Z poważaniem
Rafał Rusek
prezes zarządu SKT STO Nr 188

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_439/wakacje.jpg

2016-06-26

Wakacje

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim naszym Uczniom, Rodzicom,
Nauczycielom i Przyjaciołom życzymy ekscytujących wakacji i radosnego powrotu do naszej Społecznej we wrześniu.

http://www.dobraszkola.edu.pl/gfx/photos/offer_440/ola.jpg

2016-06-24

Zakończenie roku szkolnego

Uczniowie klasy 6 zakończyli naukę w szkole podstawowej na wesoło, nagrywając film pt: "Z pamiętnika Oskara". Zapraszamy do jego obejrzena.

 http://dobraszkola.edu.pl/gfx/upload/aktualności/Oskar.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> last

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK